A könyvtár adatai

Cím: Bodrog, Kossuth L. u. 54.
Telefon/fax82/489 - 0719 - 071
E-mail: bodrogkonyvtar@freemail.hu, bodrogikszt@hotmail.hu
Könyvtáros: Radics Natália és Bajók Gábor Ferenc
Ellátó: Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
www.mvkkvar.hu/
Fenntartónk: Bodrog Község Önkormányzata

 

A könyvtár szolgáltatásai

 • könyvkölcsönzés
 • újságok, folyóiratok helyben olvasása
 • folyóirat-kölcsönzés
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • számítógép használata ( ismeretszerzéshez )
 • internet-hozzáférés
 • nyomtatás
 • szkennelés
 • közhasznú információk szolgáltatása
 • tehetséggondozás
 • rendhagyó könyvtári órák
 • továbbiak a www.bodrogikszt.webnode.hu  és a www.bodrog.hu oldalakon

 

A könyvtárról

 
Községi Könyvtár– mint a település nyilvános könyvtári szolgáltató helye – feladatának tekinti, hogy az érdeklődők legszélesebb köre számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerését, a folyamatos önművelést, a színvonalas szórakozást, a szabadidő hasznos eltöltését. Ennek érdekében támogatja:
 •  az egyéni tanulást, önképzést,
 • az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,
 • a település és környéke természeti értékeinek, kulturális és néprajzi hagyományainak bemutatását, gyűjtését,
 • a mozgáskorlátozottak könyvtárlátogatását
 •  olvasókultúra fejlesztését, önálló ismeretszerzésének segítését.

 (A Könyvtár Küldetésnyilatkozata)